viernes, junio 14, 2024

El Real de Gandia rescindeix el contracte de les obres d’ampliació del Centre de Salut

El Real de Gandia rescindeix el contracte de les obres d’ampliació del Centre de Salut

El contracte de les obres “Ampliació del Centre de Salut” del Real de Gandia es va signar en data 1 de març de 2023, amb un termini d’execució de 8 mesos, per tant, l’execució de les obres deuria haver finalitzat el passat 2 de novembre de 2023.

L’Ajuntament davant de l’incompliment injustificat del termini d’execució de les obres (segons informe de la direcció facultativa a data 2 de novembre de 2023 no hi havia executat ni el 50% de les obres) inicia expedient per resoldre el contracte amb l’empresa adjudicatària  mitjançant acord plenari de data 3 de novembre de 2023, donant-li al contractista un tràmit d’audiència de 10 dies perquè puga al·legar el que estime convenient en defensa dels seus interessos.

Transcorregut el termini d’al·legacions l’Ajuntament mitjançant acord del Ple de data 30 de novembre de 2023 resol definitivament el contracte per demora per incompliment del termini d’execució total i d’acord amb l’article 194 de la LCSP (Llei de contractes del sector públic) exigirà al contractista la indemnització per tots els danys i perjuís causats per dit incompliment.

- Publicidad -

Segons ha explicat l’alcalde realer, Gustavo Mascarell «hem pres la decisió de rescindir el contracte a conseqüència de l’incompliment per part de l’empresa adjudicatària. A partir d’aquest moment, la direcció del projecte redactarà un informe amb la valoració del que queda per executar per a que pugam traure una nova licitació»

- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -

MÁS PLANES

- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -

Escoleta de verano Miramar 2024: del 24 de junio...

Un año más el Ayuntamiento de Miramar pone al servicio de la ciudadanía la Escoleta de Verano....

Más de 50 invitados y 25 actividades en el...

Gandia celebrará, los días 25 y 26 de mayo, el Festival Cortoons Gandia Frikidays. Se trata del primer...

La Marxa BTT Ale Cambro regresa a Tavernes de...

El próximo 2 de junio, los amantes del ciclismo de montaña podrán disfrutar de la octava edición...