domingo, mayo 19, 2024

La Madrilla descubreix que les anguiles no poden superar l’assut d’En Carròs a Villalonga

La Madrilla descubreix que les anguiles no poden superar l’assut d’En Carròs a Villalonga

Membres de l’Associació Centre Excursionista la Madrilla de Potries, el passat dimecres, van realitzar dos mostrejos d’ictiofauna (peixos) en la zona de l’assut d’En Carròs a Villalonga. Açò es fa per tal de conèixer la seua distribució, l’estat de les poblacions, l’entrada d’espècies invasores, etc.

Aquestes actuacions s’emmarquen dins del projecte de seguiment d’ictiofauna al Serpis que duem a terme amb l’autorització de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

La jornada va consitir en realitzar captures dels peizos presents al riu tant baix de l’assut d’En Carròs com acte seguit, dalt de l’assut. Els resultats, a falta d’analitzar-los pormenoritzadament junt amb la resta de resultats obtinguts al llarg de la temporada de seguiment, indiquen una distribució anormal de la població d’anguiles al Serpis.

- Publicidad -

Així, baix de l’assut, trobàrem la concentració més important d’anguiles de la temporada des de la desembocadura del riu fins a Villalonga. Per el contrari, en els mostrejos efectuats en el tram de dalt de l’assut no es capturà ni una sola anguila.

En altres mostrejos sí que hem capturat anguiles tant en trams inferiors com en rams superiors a l’assut d’En Carròs, però tots amb una densitat d’anguiles molt reduïda i molt inferior a la trobada just baix de l’assut.

Aquesta diferència en la distribució de l’anguila al Serpis, demostra el fort impacte d’una infraestructura com l’assut d’En Carròs sobre la connectivitat longitudinal del riu, que malgrat comptar amb una escala d’anguiles per a permetre que pugen riu amunt superant la barrera de l’assut, l’efectiitat resulta mínima.

A més a més, durant el seguiment, com en altres ocasions, es va comprovar l’estat de
l’escala d’anguiles, que a més de tenir un disseny poc eficient per a l’objectiu amb la que es va construir, presentava una evident manca de manteniment, amb acumulació de pedres que interrompen el pas, creixement de canyes, taponament de l’entrada i l’eixida al sistema, etc.

Aquesta ineficiència de l’escala d’anguiles ja va ser advertida per l’Associació Centre
Excursionista la Madrilla a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer durant el període d’al·legacions als documents inicials del futur Pla Hidrològic de Conca a l’abril del 2019; tot i això, a hores d’ara ni s’ha millorat el sistema de connectivitat actual ni s’ha augmentat el manteniment de la infraestructura.


Cal tindre present que l’anguila (Anguilla anguilla) és una espècie catàdroma, és a dir, que es reprodueix exclusivament al mar de Sargassos (en un viatge de vora 6000 km) i les cries tornen als nostres rius, albuferes i marjals a desenvolupar-se fins a arribar a la maduresa sexual i migrar de nou al mar de Sargassos per a tancar el cicle. Per la qual cosa, resulta vital per a l’espècie la mobilitat a través del riu. A més a més, l’anguila està considerada una espècie en Perill Crític segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

Si ens fixem aleshores en les principals amenaces de l’espècie trobem l’alteració dels hàbitats, principalment degut a barreres com els assuts i embassaments, a més de la sobrepesca, les espècies invasores i la contaminació.


Amb tot, sembla evident que per tal de contribuir a la millora de la població d’anguiles al riu Serpis i alhora de l’estat de l’ecosistema fluvial, és necessari millorar la connectivitat longitudinal, actuant sobre els assuts i en especial, en el curs baix del Serpis, sobre l’assut d’En Carròs a Vilallonga amb una modificació del pas d’ictiofauna per a adaptar-lo a la resta d’espècies i mentrestant, realitzar un manteniment adequat del sistema actual.

- Publicidad -
- Publicidad -

MÁS PLANES

- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -

La música festera valenciana brillará en el Teatre Serrano...

La UAM Sant Francesc de Borja de Gandia se une a la campaña "Excel.lent, música de banda",...

Ganadores Fira del Cremaet Xeraco 2024:

La Fira del Cremaet i Esmorçar de Xeraco (Fiescrem) celebra este 2024 su tercera edición con una...

III Fiescrem de Xeraco: la programación

La Fira del Esmorçar i el Cremaet de Xeraco (Fiescrem) celebra este 2024 su tercera edición con...