sábado, 24 febrero, 2024

L’Alqueria incorporarà criteris ambientals per l’adjudicament d’obres

Les recomanacions de la plataforma Construir la Sostenibilitat comencen a tindre acceptació en els municipis de la comarca. El primer d’ells ha estat el de l’Alqueria de la Comtessa. Aquesta setmana la Junta de Govern ha aprovat dos plecs de clàusules administratives per a la contractació de les obres d’Infraestructures de turisme rural en l’Ermita Sants de la Pedra per un import de 79,194 € i una altra de Millores en el camp de futbol i poliesportiu per un import de 93.049 €, els dos plecs incorporen un apartat específic de Criteris ambientals.

De fet va ser l’alcalde de l’Alqueria, Salvador Femenia, qui es va posar en contacte amb responsables de Construir la Sostenibilitat per tractar el tema. Així, la plataforma va elaborar i enviar un document als Ajuntaments amb unes indicacions senzilles perquè es puntuen -si no està contemplat com a obligatori en el projecte- el compromís de les empreses competidores en les adjudicacions d’usar d’àrids reciclats en les bases, rebliments de rases o llits de canonades o canalitzacions.

També es podrà puntuar el compromís de separar els enderrocs segons els subcapítols de la Llista Europea de Residus per a dur-los a reciclar en plantes de valorització i no a colgar-los en un abocador. Uns altres criteris inclosos en la proposta són el fet que l’empresa dispose d’un sistema de gestió de qualitat ambiental com és l’ISO 14001 o l’EMAS i, també, que dispose de l’ISO 500001 de gestió de l’energia per fomentar l’eficiència energètica. Es tracta, per tant, de criteris tots ells valorables de forma objectiva i que cada Ajuntament pot donar la puntuació que considere convenient.

En el cas del criteri de compromís en separació de residus i valorització, la plataforma considera que més que un criteri a puntuar hauria de ser una obligació establida en l’Estudi de Gestió de Residus que s’aprova junt amb el projecte d’obra, però en cas de no haver-se exigit així, pot incloure’s com a criteri puntuable.

Des de la darrera modificació de la LCSP (Llei de Contractació del Sector Públic) del 2017 junt amb el criteri de millor preu i millores oferides, existeix la possibilitat d’incloure altres de caràcter social, laboral i també ambiental. Així, és habitual trobar plecs on es puntua, per exemple, la incorporació de treballadors d’un determinat perfil a l’empresa durant un període de temps mínim però, en canvi, la preocupació pel medi-ambient, tal com insta la UE, no sol aparéixer als plecs.

Construir la Sostenibilitat fa temps que treballa per aconseguir aquest canvi i que, almenys inicialment, en l’obra pública s’assumisquen els principis de l’economia circular i la sostenibilitat ambiental en general. Per a la plataforma «donar exemple en la gestió de residus i reduir l’impacte ambiental és un exercici de coherència i responsabilitat de les alcaldies». Mocions, model d’ordenança, xarrades diverses, articles, campanyes de difusió, promoció d’alguna obra singular amb àrids reciclats i la participació en els grups de treball del projecte interregional Europeu REDUCES on, precisament aquesta setmana han exposat un model de negoci basat en l’economia circular són les tasques que desenvolupa esta associació sense ànim de lucre per un canvi cap a un model més sostenible i l’economia circular en el món de la construcció.

spot_img

ÚLTIMAS NOTICIAS

Oliva convoca una manifestación para que vuelva el tren al municipio

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, en nombre de la corporación municipal, ha hecho un llamamiento a colectivos, poblaciones,...

El cartel de la Cursa de la Dona de Gandia pone en valor la amistad

El cartel de la XV Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia es obra de Saruhen Tel Cardona,...

Oliva convoca una manifestación para que vuelva el tren al municipio

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, en nombre de la corporación municipal, ha hecho un llamamiento a colectivos, poblaciones,...

El cartel de la Cursa de la Dona de Gandia pone en valor la amistad

El cartel de la XV Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia es obra de Saruhen Tel Cardona,...